1. Home
  2. Projects

A customized housing solution

A customized housing solution

Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren explosief gestegen. Er zijn momenteel al meer dan 400.000 flexwerkers actief op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit aantal wordt vooral bepaald door enerzijds de economische groei en anderzijds door gebrek aan geschikte Nederlandse arbeidskrachten en de vergrijzing. HomeFlex biedt deze buitenlandse werknemers huisvesting door flexibele wooneenheden te realiseren.

 

Flexibele woningen voor arbeidsmigranten

Een van onze oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten zijn flexibele wooneenheden. Deze tijdelijke, modulaire wooneenheden worden in de fabriek gemaakt en in korte tijd op locatie geplaatst.
  
Het wooncomplex voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 (RC-waardes, maatvoering), aan de (brand)veiligheidseisen, en is van hoge kwaliteit. Ook privacy van de bewoners is een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp. Ook bevat het wooncomplex ruim voldoende parkeerruimte, een fietsenstalling, afvalcontainers en plaatsen om te relaxen. Afhankelijk van de grootte van het project zal een door onszelf aangestelde beheerder/conciërge de woningen beheren en inspecteren.  

 

Maatwerk in huisvestingsprojecten

Als voortrekker in ontwikkelingsprojecten vormen we de spin in het web tussen verschillende partijen. Samen met gemeenten, vastgoedinvesteerders, architecten, projectontwikkelaars, corporaties en grondeigenaren realiseren we passende huisvestingsprojecten.

We vertalen de gezamenlijke ideeën en wensen naar werkbare concepten, die leiden tot succesvolle projecten. Voor ieder specifiek huisvestingsproject zoeken we naar een passende oplossing. We zijn flexibel en hebben zodoende veel mogelijkheden om een project te laten passen in de omgeving.

Het opzetten van een huisvestigingsproject is altijd maatwerk. Per traject wordt bepaald voor welke doelgroepen huisvesting nodig is: woningen voor alleenstaanden, stellen, gezinnen, groepen, et cetera. Maar ook de stijl kan varieëren van stedelijk, landelijk, industrieel tot parken. Onze wooneenheden kunnen ook gebruikt worden voor starters, spoedzoekers of andere vormen van huishoudens.

  

Communicatie met omwonenden

Bij het opzetten van een project hechten we veel waarde aan goede communicatie met omwonenden en andere belangstellenden. Bij voorkeur in samenwerking met de gemeente zullen wij een communicatieplan opstellen. Bekijk de projectlocaties die op dit moment actueel zijn.