1. Home
  2. Projecten
  3. Actuele projecten

Ontwikkeling op meerdere locaties in Nederland

Op meerdere locaties in Nederland is HomeFlex momenteel bezig met de ontwikkeling van flexwonencomplexen. In 2017 realiseerden we een appartementencomplex in Katwijk en 2020 opende we een flexlocatie in Naaldwijk. In 2021 hopen we een dergelijke locatie in Terneuzen te realiseren. Daarnaast zijn we in gemeente Vlaardingen bezig met de uitwerking van de plannen om een bestaand complex aan te passen en geschikt te maken voor huisvesting van buitenlands personeel.

 

 

 

Flexwonen Vlissingen

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in de omgeving van Vlissingen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Vlissingen medewerking toegezegd aan de realisatie van complexgewijze huisvesting in Vlissingen. Samen met Buitenplaats Zuidbeek heeft HomeFlex het voornemen om op de locatie aan de Bossenburghweg een wooncomplex te realiseren voor internationale werknemers die werkzaam zijn in de omgeving van Vlissingen.
meer weten

Terneuzen - Sluiskil

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in en rondom Terneuzen worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. Er is veel economische groei en bedrijvigheid rondom Terneuzen. Door de bouw van de nieuwe zeesluis en windenergieparken, en de groei van de glastuintuinbouw is er veel vraag naar arbeidskrachten. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. Het beoogde terrein in de kern Sluiskil is geschikt om kwalitatief goede huisvesting te bieden.
meer weten

Vlaardingen - De Elementen

Leegstand is niet bevordelijk voor de omgeving. Er is een grote kans op verwaarlozing en vernieling. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar huisvesting voor flexwerkers in Vlaardingen. Het huidige gebouw 'de Elementen' is na transformatie zeer geschikt om kwalitatieve huisvesting te kunnen bieden aan buitenlandse arbeidskrachten. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via elementen@homeflex.nl

meer weten

Naaldwijk - Elsenbosch

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in de gemeente Westland worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. De glastuinbouw is een sector met veel werkgelegenheid en werk op verschillende niveaus en in verschillende branches. Er zijn veel mensen nodig om het productiewerk te doen. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glas)tuinbouw. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Goede huisvesting is van groot belang. Bij het realiseren van nieuwe huisvestingsmogelijkheden is het betrekken van de omgeving een voorwaarde voor succes. Graag houden we u op deze pagina op de hoogte van de stand van zaken.
meer weten