1. Home
  2. Projecten
  3. Actuele projecten

Ontwikkeling op meerdere locaties in Nederland

Op meerdere locaties in Nederland is HomeFlex momenteel bezig met de ontwikkeling van flexwonencomplexen. In 2017 realiseerden we een appartementencomplex in Katwijk en 2020 opende we een flexlocatie in Naaldwijk. In 2021 hopen we een dergelijke locatie in Terneuzen te realiseren. Daarnaast zijn we in gemeente Vlaardingen bezig met de uitwerking van de plannen om een bestaand complex aan te passen en geschikt te maken voor huisvesting van buitenlands personeel.

 

 

 

Schagen - De Lus

In Schagen en omgeving zijn veel arbeidsmigranten actief in verschillende sectoren. Om te zorgen voor goede huisvesting voor deze doelgroep heeft gemeente Schagen kenbaar gemaakt medewerking te verlenen aan de realisatie van huisvesting. Aan de noordwestzijde van Schagen, op industrieterrein De Lus, is hiervoor een kavel gereserveerd voor de huisvesting van ongeveer 330 arbeidsmigranten. 
meer weten

Barneveld - Voorthuizen

Er is een grote vraag naar deze huisvesting in en rondom Barneveld. Er is veel economische groei en bedrijvigheid. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. In de kern Voorthuizen ligt een perceel grond t.h.v. de rotonde Holzenboschlaan/Baron van Nagellstraat. De gemeente is bereid dit terrein te verkopen ten behoeve van tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit terrein voldoet aan de door de gemeente opgestelde criteria voor deze doelgroep.
meer weten

Zeewolde

In Zeewolde zijn plannen voor de realisatie van huisvesting op het terrein van een teler aan de Ibisweg. Door 16 tijdelijke woningen te plaatsen kan huisvesting geboden worden aan 64 personen.  Uniek aan deze locatie is dat deze huisvesting speciaal voor de agrarische sector gerealiseerd wordt. Op het terrein van de teler is ruimte voor huisvesting waarmee zijn personeel tijdens het plukseizoen een fijne plek heeft om te verblijven. Buiten het seizoen verhuurt HomeFlex de woningen aan andere uitzendbureaus, waarmee een optimale samenwerking ontstaat tussen de teler en de huisvester.
meer weten

Bergen op Zoom - Halsteren

In en rond Bergen op Zoom werken veel buitenlandse werknemers. Het is van belang dat we deze werknemers goede huisvesting kunnen bieden. Langs de Industrieweg in Halsteren is een kavel waar huisvesting gerealiseerd kan worden om tijdelijk onderdak te bieden aan buitenlandse werknemers. 
meer weten

Goeree Overflakkee - Middelharnis

In en rond Middelharnis werken veel buitenlandse werknemers. Het is van belang dat we deze werknemers goede huisvesting kunnen bieden. Langs de Langeweg in Middelharnis is een kavel waar huisvesting gerealiseerd kan worden om tijdelijk onderdak te bieden aan buitenlandse werknemers.    Het plan Het plan bestaat uit 50 woningen voor 4 personen. De woningen hebben op de begane grond een woonkamer, badkamer en keuken. Op de eerste verdieping worden 4 eenpersoonsslaapkamers gerealiseerd. Totaal kunnen er 200 mensen verblijven op deze locatie. Op het terrein is ruimte voor parkeren, fietsenstalling en afvalinzameling. 
meer weten

Moerdijk - Fijnaart

In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in gemeente Moerdijk. Door de komst van Logistiek Park Moerdijk worden dat er de komende jaren naar verwachting nog 1000 meer. Langs de Oudemolensedijk, naast op-/afrit van de A59 ligt een kavel waar momenteel een varkenshouderij gevestigd is. HomeFlex heeft een plan ingediend om op deze locatie huisvesting te ontwikkelen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.
meer weten

Terneuzen - Sluiskil

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in en rondom Terneuzen worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. Er is veel economische groei en bedrijvigheid rondom Terneuzen. Door de bouw van de nieuwe zeesluis en windenergieparken, en de groei van de glastuintuinbouw is er veel vraag naar arbeidskrachten. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. Het beoogde terrein in de kern Sluiskil is geschikt om kwalitatief goede huisvesting te bieden. In 2021 is deze locatie in gebruik genomen.
meer weten

Naaldwijk - Elsenbosch

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in de gemeente Westland worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. De glastuinbouw is een sector met veel werkgelegenheid en werk op verschillende niveaus en in verschillende branches. Er zijn veel mensen nodig om het productiewerk te doen. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glas)tuinbouw. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Goede huisvesting is van groot belang. Bij het realiseren van nieuwe huisvestingsmogelijkheden is het betrekken van de omgeving een voorwaarde voor succes. In 2020 is deze locatie in gebruik genomen.
meer weten

Vlaardingen - De Elementen

Leegstand is niet bevordelijk voor de omgeving. Er is een grote kans op verwaarlozing en vernieling. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar huisvesting voor flexwerkers in Vlaardingen. Het huidige gebouw 'de Elementen' is na transformatie zeer geschikt om kwalitatieve huisvesting te kunnen bieden aan buitenlandse arbeidskrachten.   In 2021 is de vergunning verleend aan HomeFlex om de bovenste 3 etages om te bouwen tot studio's die verhuurd kunnen worden aan arbeidsmigranten. Per verdieping zullen 13 studio's gerealiseerd worden voor 1 a 2 personen. Eind 2021 is gestart met de verbouwing. Verwachte oplevering medio 2022.
meer weten