1. Home
  2. Projecten
  3. Actuele projecten

Ontwikkeling op meerdere locaties in Nederland

Op meerdere locaties in Nederland is HomeFlex momenteel bezig met de ontwikkeling van flexwonencomplexen. In 2017 realiseerden we een appartementencomplex in Katwijk en 2020 opende we een flexlocatie in Naaldwijk. In 2021 hopen we een dergelijke locatie in Terneuzen te realiseren. Daarnaast zijn we in gemeente Vlaardingen bezig met de uitwerking van de plannen om een bestaand complex aan te passen en geschikt te maken voor huisvesting van buitenlands personeel.

 

 

 

Terneuzen - Sluiskil

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in en rondom Terneuzen worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. Er is veel economische groei en bedrijvigheid rondom Terneuzen. Door de bouw van de nieuwe zeesluis en windenergieparken, en de groei van de glastuintuinbouw is er veel vraag naar arbeidskrachten. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. Het beoogde terrein in de kern Sluiskil is geschikt om kwalitatief goede huisvesting te bieden. In 2021 is deze locatie in gebruik genomen.
meer weten

Vlaardingen - De Elementen

Leegstand is niet bevordelijk voor de omgeving. Er is een grote kans op verwaarlozing en vernieling. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar huisvesting voor flexwerkers in Vlaardingen. Het huidige gebouw 'de Elementen' is na transformatie zeer geschikt om kwalitatieve huisvesting te kunnen bieden aan buitenlandse arbeidskrachten.   In 2021 is de vergunning verleend aan HomeFlex om de bovenste 3 etages om te bouwen tot studio's die verhuurd kunnen worden aan arbeidsmigranten. Per verdieping zullen 13 studio's gerealiseerd worden voor 1 a 2 personen. Eind 2021 is gestart met de verbouwing. Verwachte oplevering medio 2022.
meer weten

Schagen - De Lus

In Schagen en omgeving zijn veel arbeidsmigranten actief in verschillende sectoren. Om te zorgen voor goede huisvesting voor deze doelgroep heeft gemeente Schagen kenbaar gemaakt medewerking te verlenen aan de realisatie van huisvesting. Aan de noordwestzijde van Schagen, op industrieterrein De Lus, is hiervoor een kavel gereserveerd voor de huisvesting van ongeveer 330 arbeidsmigranten. 
meer weten

Naaldwijk - Elsenbosch

Vanwege de grote vraag naar huisvesting in de gemeente Westland worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. De glastuinbouw is een sector met veel werkgelegenheid en werk op verschillende niveaus en in verschillende branches. Er zijn veel mensen nodig om het productiewerk te doen. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glas)tuinbouw. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Goede huisvesting is van groot belang. Bij het realiseren van nieuwe huisvestingsmogelijkheden is het betrekken van de omgeving een voorwaarde voor succes. In 2020 is deze locatie in gebruik genomen.
meer weten