1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

HomeFlex (Kamer van Koophandel: 24397918), verleent u hierbij toegang tot www.homeflex.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.


HomeFlex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan uw mededeling te hoeven voldoen.


De informatie op www.homeflex.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HomeFlex.


HomeFlex spant zich in om de inhoud van www.homeflex.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op www.homeflex.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HomeFlex.


In het bijzonder zijn alle teksten op www.homeflex.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op www.homeflex.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HomeFlex nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HomeFlex.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HomeFlex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.