1. Home
  2. Flexwonen

Flexwonen als oplossing woningtekort arbeidsmigranten

Flexwonen als oplossing woningtekort arbeidsmigranten

Met de veranderende samenstelling van de bevolking is ook flexibiliteit op de woningmarkt nodig. Flexwonen lijkt daarmee een nieuwe trend te zijn. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, er zijn meer alleenstaanden die een woning zoeken en ook zgn. spoedzoekers hebben een woning nodig. Daarnaast neemt ook ieder jaar het aantal buitenlandse werknemers in Nederland toe. Ook zij zoeken en tijdelijke woonruimte. Flexwonen kan een oplossing bieden aan het bieden van woonruimte voor verschillende groepen.

 

Wat is flexwonen?

Een flexwoning is een zelfstandige woning met keuken, badkamer en toilet. Als vorm voor flexwonen kun je denken aan appartementen, clusterwoningen of andere wooneenheden. Het belangrijkste kenmerk is de flexibiliteit. Vaak worden de woningen voor een tijdelijke periode geplaatst, maar ook de bewoner is voor een tijdelijke periode op zoek naar huisvesting. Door flexwonen kunnen op een snelle manier tekorten op de woningmarkt worden opgevangen.

 

Oplossing voor woningtekort

Wanneer gemeenten in de knel komen met hun woningvoorraad kan flexwonen een snelle oplossing zijn. De gemeente kan voor 10-15 jaar een vergunning afgeven om een locatie in te richten als flexwoonlocatie. Door gebruik te maken van voorafgefabriceerdewoonunits kan relatief snel huisvesting geregeld worden.

 

Flexwonen voor arbeidsmigranten

In regio’s waar veel buitenlandse werknemers actief zijn, zoals in het Westland, is vraag naar passende huisvesting voor deze onmisbare arbeidskrachten. Hoewel de verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten jaarlijks nog wel zal toenemen, wordt met flexwonen voldaan aan de tijdelijke vraag. HomeFlex heeft in Katwijk en Naaldwijk een tijdelijke vergunning voor flexwonen. In Katwijk staat sinds 2017 een flexwooncomplex waar ca. 60 arbeidsmigranten onderdak hebben. In Naaldwijk wordt gebouwd aan een appartementencomplexvoor ca. 300 arbeidsmigranten, verwachte oplevering 2020.

Voordelen van flexwonen voor arbeidsmigranten:

  • Compleet ingerichte woningen met voldoende privacy;
  • Afhankelijk van de schaalgrootte een beheerder op locatie;
  • Voor werkgevers fijn en praktisch als werknemers bij elkaar wonen.

De projecten die door HomeFlex gerealiseerd zijn, zijn inclusief terreininrichting, parkeergelegenheid, fietsenstalling en ruimte om te ontspannen. Onze projecten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten. Lees over onze werkwijze bij flexwonen op onze projectpagina

 

werkwijze flexwonen homeflex    projectlocatie flexwonen homeflex

woonoplossing flexwonen homeflex     over homeflex