1. Home
  2. Projecten
  3. Actuele projecten
  4. Barneveld - Voorthuizen

Huisvesting voor arbeidsmigranten in Barneveld

Er is een grote vraag naar deze huisvesting in en rondom Barneveld. Er is veel economische groei en bedrijvigheid. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. In de kern Voorthuizen ligt een perceel grond t.h.v. de rotonde Holzenboschlaan/Baron van Nagellstraat. De gemeente is bereid dit terrein te verkopen ten behoeve van tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit terrein voldoet aan de door de gemeente opgestelde criteria voor deze doelgroep.

Het plan

Het plan bestaat uit 24 appartementen voor 4 personen. De appartementen zijn verdeeld over 4 gebouwen die bestaan uit 3 verdiepingen. Totaal kunnen er 96 mensen verblijven op deze locatie. Op het terrein is ruimte voor parkeren, fietsenstalling en afvalinzameling. 

 

Informatie

Op 19 juni 2023 heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarmee omwonenden en betrokkenen geinformeerd zijn over de plannen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit project dan kunt u die per mail stellen via barneveld@homeflex.nl