1. Home
  2. Projecten
  3. Werkwijze projectbouw

Huisvesting met de kwaliteit van permanent wonen

Huisvesting met de kwaliteit van permanent wonen

Iedere situatie en iedere gemeente is anders. Daarom levert HomeFlex maatwerk. In eerste instantie zullen wij met de gemeente om tafel gaan om mogelijkheden en behoeften te bespreken. Architecten zullen vervolgens een massastudie uitwerken, passend bij de omgeving en bij uw gemeente.

Wij werken met een eigen concept; flexibele woningen met de kwaliteit van permanent wonen. Een voorbeeld hiervan is het flexwonencomplex dat wij in mei 2017 in Katwijk hebben gerealiseerd. Het complex biedt woonruimte aan 64 arbeidsmigranten verdeeld over 16 woonunits. Elke woonunit beschikt over een gezamenlijke woonkamer, douche, toilet en vier aparte slaapkamers. Ieder appartement grenst zoveel mogelijk met de voordeur direct aan de buitenruimte, wat het overzicht en de beheersbaarheid overzichtelijker maakt. In onze ogen is dit een voorbeeld van hoe flexibele huisvesting moet zijn.

Naast de bouw regelen wij het beheer van de woningen door middel van wekelijkse inspecties. Zo kunnen we de kwaliteit van leven waarborgen en ervoor zorgen dat de huisregels worden nageleefd.

In samenwerking met de gemeente zullen wij ook een communicatieplan opstellen, met als doel een omgevingsdialoog te voeren met omwonenden en betrokkenen. Enkele onderdelen uit dit plan zijn het houden van een informatieavond en het instellen van een klankbordgroep.


Vragen?

Heeft u vragen over onze werkwijze rondom huisvesting van arbeidsmigranten? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. U kunt ons bereiken via 0184-820082 en info@homeflex.nl.  Ook het bezoeken van ons flexwonencomplex in Katwijk behoort tot de mogelijkheden.