1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuwsoverzicht
  4. HomeFlex maakt met Gemeente Molenlanden afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten.

HomeFlex maakt met Gemeente Molenlanden afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten.

HomeFlex maakt met Gemeente Molenlanden afspraken over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Op woensdag 1 september heeft Willem Weggeman namens HomeFlex zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden’. Samen met andere marktpartijen is afgesproken ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten op een goede en veilige manier kunnen wonen en daarbij aandacht te hebben voor de omgeving.

Wethouder Teunis Jacob Slob geeft aan dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van gemeente Molenlanden. Een deel van de bedrijven is structureel aangewezen op buitenlandse arbeiders. Hiermee ontstaat steeds meer behoefte aan geschikte huisvesting voor deze doelgroep. Samen met markpartijen als HomeFlex zal daarom gezocht worden naar passende oplossingen waarbij economische groei, leefbaarheid en huisvesting hand in hand gaan.

Het streven van HomeFlex, Gemeente Molenlanden en de andere partijen is om de huisvesting van buitenlandse arbeiders naar een hoger plan te tillen.